Skupina 86 Škola umeleckého priemyslu

1. september 2020 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre školu umeleckého priemyslu pre skupinu študijných odborov 86 Umenie a umelecko-remeselná tvorba III

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

sk_SK