Vyhľadať
Close this search box.

Tomáš Rusňák

caf

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

ŠIOV implementuje model CAF (Common Assesment Framework) od roku 2024 v rámci národného projektu „Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027. Úvod  Spoločný systém hodnotenia kvality (The Common Assessment Framework – CAF) je nástrojom komplexného manažérstva kvality, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie pre manažérstvo kvality (EFQM). Model […]

Implementácia modelu CAF v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Read More »

Festival Zručností 2023

Pozývame vás na FESTIVAL ZRUČNOSTÍ 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás pozývajú na FESTIVAL ZRUČNOSTÍ 2023 v dňoch 25. – 29. septembra 2023. ktorý je súčasťou Európskeho roka zručností. Festival priblíži rôzne pohľady a prístupy k rozvoju zručností na Slovensku, aj na pripravenosť Slovenska na súčasnú dynamiku

Festival Zručností 2023 Read More »

Konferencia EPALE

Národná podporná služba EPALE Slovensko Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu s titulom  „Ako motivovať dospelých aby sa učili po celý život?/How to motivate adults to learn throughout life? Oficiálny program konferencie sa uskutoční dňa 17.3.2022 v čase od 10:00 do 15:00 hod. v priestoroch hotela Falkensteiner v Bratislave. Cieľom konferencie je pozrieť sa na tému motivácie z rôznych aspektov

Konferencia EPALE Read More »

Konferencia na vysokej úrovni o kvalite a efektívnosti učňovskej prípravy a medzinárodných pracovných normách pre učňovskú prípravu

Európska aliancia pre učňovskú prípravu (EAfA), Európska komisia a Medzinárodná organizácia práce (ILO) organizujú 15. a 16. marca 2021 od 10:30 do 13:00 online konferenciu na vysokej úrovni o kvalite a efektívnosti učňovskej prípravy (EU) a medzinárodných pracovných normách pre učňovskú prípravu (ILO)..  Podujatie zhodnotí prácu, ktorú vykonali EÚ a ILO pri stanovovaní štandardov kvality pre

Konferencia na vysokej úrovni o kvalite a efektívnosti učňovskej prípravy a medzinárodných pracovných normách pre učňovskú prípravu Read More »

Národné podujatie EUROPASS

Národné centrum Europass Slovensko vás pozýva na Národné podujatie Europass zamerané na oficiálne predstavenie Nového Europassu, ktoré sa bude konať dňa 3. marca 2021 v čase 10:00  do 12:30. Ústrednou témou podujatia je európska online platforma s novými funkciami na podporu riadenia kariéry a celoživotného vzdelávania jednotlivcov. V spolupráci s  partnermi a expertmi rozoberieme témy potrebných

Národné podujatie EUROPASS Read More »

Trendy v odbornom vzdelávaní 01/2021

Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v trende otvorenej komunikácie. Newsletter Trendy v odbornom vzdelávaní je nápomocný v úsilí otvorene komunikovať o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, možností a príležitostí, a hlavne s cieľom aktívne formovať moderný systém duálneho vzdelávania. Prajeme inšpiratívne čítanie. 

Trendy v odbornom vzdelávaní 01/2021 Read More »

Konferencia EPALE 2021

Národná podporná služba EPALE Slovensko vás pozýva na konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 11. 02. 2021 v čase od 10:00 – 15:00 hod. Cieľ konferencie: diskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku, priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti predstaviť aktuálnu situáciu v účasti dospelých na neformálnom a formálnom vzdelávaní na Slovensku na základe aktuálnych výsledkov

Konferencia EPALE 2021 Read More »

Trendy v odbornom vzdelávaní 12/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v trende otvorenej komunikácie. Newsletter Trendy v odbornom vzdelávaní je nápomocný v úsilí otvorene komunikovať o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, možností a príležitostí, a hlavne s cieľom aktívne formovať moderný systém duálneho vzdelávania. Prajeme inšpiratívne čítanie.

Trendy v odbornom vzdelávaní 12/2020 Read More »

DEKLARÁCIA OSNABRÜCK 2020

o odbornom vzdelávaní a príprave ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu Ministri členských štátov, kandidátskych krajín EÚ a krajín EHP zodpovední za OVP podpísali 30. novembra 2020 Deklaráciu o OVP ako prostriedku na oživenie a spravodlivý prechod k digitálnemu a ekologickému hospodárstvu (ďalej „Deklarácia Osnabrück 2020“). Deklarácia vymedzuje súbor politických opatrení

DEKLARÁCIA OSNABRÜCK 2020 Read More »

Trendy v odbornom vzdelávaní 11/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania pokračuje v trende otvorenej komunikácie. Newsletter Trendy v odbornom vzdelávaní je nápomocný v úsilí otvorene komunikovať o témach, ktoré sú dôležité z hľadiska vzdelávania a zručností, možností a príležitostí, a hlavne s cieľom aktívne formovať moderný systém duálneho vzdelávania. Prajeme inšpiratívne čítanie.

Trendy v odbornom vzdelávaní 11/2020 Read More »

Skip to content